Monday, 25 January 2010

Lost In Translation

Jis spustelėjo rankeną, ir durys prasivėrė.
Ir už durų buvo kitos durys.
Jis spustelėjo rankeną, ir kitos durys prasivėrė.
Šitaip jis atidarė šimtą dvidešimt ketverias duris.
Tada jis pavargo ir sukrito.
Už šimtas dvidešimt ketvirtųjų durų yra sodas,
jame ką tik išskleidė rožės - galvojo jis,
snaudulingai mirdamas.
Už durų buvo durys.

--- A. Škėma, "Melas"

He twisted the handle, and opened the door.
And there lay another door behind the door.
He twisted the handle, and opened another door.
He opened one hundred and twenty-four doors this way.
Then he felt weary and faint.
Behind the one hundred and twenty-fourth door, there lies a garden,
where roses have just begun to blossom - he thought,
in somnolent death.
There lay a door behind the door.

--- A. Škėma, "A lie"

No comments:

Post a Comment